Lichaamstaal van een konijn.
Knaagdieren

Lichaamstaal van een konijn

De lichaamstaal van een konijn is een belangrijk onderdeel van het begrijpen van hoe konijnen communiceren met elkaar. Hoewel konijnen niet praten, kunnen ze zich uiten door middel van hun lichaamstaal. Dit is een belangrijk aspect van het konijn-leven, want het is een manier voor konijnen om te communiceren met andere konijnen en om te leren hoe ze zich moeten gedragen.

Fysieke en sociale communicatie

De lichaamstaal van konijnen is onderverdeeld in twee categorieën: fysieke communicatie en sociale communicatie.

Fysieke communicatie

Fysieke communicatie is wanneer een konijn iets doet met zijn lichaam dat een ander konijn kan zien, horen of ruiken. Dit kan bijvoorbeeld het maken van geluidjes zijn, het bewegen van hun oren of het aanraken van een ander konijn met hun neus.

Sociale communicatie

Sociale communicatie is wanneer een konijn iets doet dat bedoeld is om een ander konijn te laten weten hoe hij of zij zich voelt. Dit kan bijvoorbeeld het maken van oogcontact zijn, het laten zien van hun tanden, of het aaien van een ander konijn met hun neus.

Een complexe lichaamstaal

De lichaamstaal van konijnen is erg complex en er zijn veel verschillende manieren waarop konijnen communiceren met elkaar. Sommige konijnen zullen meer uitgesproken zijn dan andere, en sommige konijnen zullen meer gebruik maken van fysieke communicatie, terwijl andere konijnen meer gebruik zullen maken van sociale communicatie. Het is belangrijk om te leren hoe konijnen communiceren, zodat je beter kunt begrijpen hoe ze zich voelen en wat ze bedoelen.

Universele en persoonlijke lichaamstaal

Konijnen communiceren voornamelijk door lichaamstaal te uiten. Sommige lichaamstaalverschijnselen zijn universeler en kunnen bij elk konijn worden waargenomen, terwijl andere meer individueel zijn en alleen bij sommige konijnen voorkomen. Algemene lichaamstaalverschijnselen bij konijnen zijn onder andere gebaren via de oren, de staart, de ogen, de poten en de nek.

De oren van konijnen

Konijnen hebben twee oren die constant in beweging zijn. Ze gebruiken hun oren om hun omgeving te verkennen en om geluiden te lokaliseren. Oren die naar voren gericht zijn, betekenen dat het konijn waakzaam is en dat het klaar is om te vluchten. Konijnen die hun oren naar achteren richten, zijn ontspannen. Als een konijn zijn oren echter naar achteren legt en zijn ogen terwijl half dichtknijpt, is hij ook ontspannen voelt hij zich ook veilig. Een konijn dat zijn oren naar voren legt en zijn ogen wijd open doet, is dan weer opgewonden of bang. Een konijn dat zijn oren plat naar achteren legt en zijn ogen wijd open doet, is een teken van agressie.

De staart van konijnen

Konijnen staan erom bekend dat ze hun staart gebruiken om hun emoties te uiten. Een staart die recht naar boven staat, betekent dat het konijn vrolijk, gelukkig en ontspannen is. Een staart die meer naar onder, tussen de achterpoten is gestopt, betekent dat het konijn bang is of zich bedreigd voelt. Het is een teken van angst of stress.

De ogen van konijnen

Konijnen hebben ook verschillende oogcontactmanieren die ze gebruiken om hun emoties te uiten. Soms kunnen konijnen elkaar recht in de ogen kijken, wat betekent dat ze geïnteresseerd zijn in wat het andere konijn doet. Konijnen kunnen ook knipperen naar elkaar, wat een teken van vriendschap is.

De poten van konijnen

Konijnen gebruiken ook hun poten om hun emoties te uiten. Het konijn zal zijn poten naar achteren halen als het bang is of zich bedreigd voelt. Een konijn dat zijn poten naar voren haalt, is klaar om aan te vallen.

De nek van konijnen

Konijnen kunnen ook hun nek gebruiken om hun emoties te uiten. Een konijn dat zijn nek naar beneden houdt, is onderdanig en bang. Een konijn dat zijn nek naar boven houdt, is klaar om aan te vallen.

De tanden van konijnen

Als een konijn zijn tanden laat zien, is dat een teken van agressie. Als een konijn met zijn tanden knarst, is dat een teken van frustratie of pijn.

De nagels van konijnen

Een konijn dat zijn nagels laat zien, is een teken van agressie. Als een konijn met zijn nagels krabt, is dat een teken van frustratie of pijn.

Angst, boos, ontspannen en verdriet

Een konijn kan een aantal verschillende lichaamshoudingen aannemen om zijn emoties te uiten. Sommige van deze houdingen zijn voor iedereen herkenbaar, zoals het ophouden van de oren als het bang is, maar andere zijn minder voor de hand liggend. Als je beter wilt leren begrijpen wat een konijn aan het doen is, is het belangrijk om te weten welke lichaamshoudingen de verschillende emoties weerspiegelen.

Angst

Als een konijn bang is, zal het zijn oren plat tegen zijn hoofd leggen en zijn staart tussen zijn achterpoten stoppen. Het konijn zal ook snel met zijn ogen knipperen en zijn lichaam laag tegen de grond houden.

Boosheid

Wanneer een konijn boos is, zal het zijn oren rechtop houden en zijn tanden laten zien. Het konijn kan ook zijn staart heen en weer bewegen en zijn lichaamspieren spannen.

Ontspanning

Een ontspannen konijn zal zijn oren laten hangen en zijn staart losjes laten zwaaien. Het konijn zal ook met zijn ogen knipperen en zijn lichaam ontspannen houden.

Verdriet

Als een konijn verdrietig is, zal het zijn oren plat tegen zijn hoofd leggen en zijn lichaam laag tegen de grond houden. Het konijn zal ook snel met zijn ogen knipperen en zijn staart tussen zijn achterpoten stoppen.

Lichaamstaal is belangrijk bij konijnen

Een konijn laat vaak lichaamstaal zien om aan te geven dat het bang is. Als een konijn bijvoorbeeld verdrietig is, zal het zijn oren plat tegen zijn hoofd leggen en zijn lichaam laag tegen de grond houden. Het konijn zal ook snel met zijn ogen knipperen en zijn staart tussen zijn achterpoten stoppen. Dit zijn allemaal lichaamstaalkenmerken die duiden op angst of stress.

De lichaamstaal van een konijn is een belangrijk onderdeel van de communicatie tussen konijnen. Konijnen gebruiken hun lichaamstaal om hun emoties, behoeften en gevoelens te uiten. Soms kan de lichaamstaal van een konijn ook een aanval of een andere akelige bedreiging voorspellen. Om konijnen goed te leren begrijpen, is het belangrijk om te leren wat de verschillende lichaamshoudingen en -gebaren van een konijn betekenen.

Wilhelmus Hengstmengel heeft een passie dieren, en honden vaak voor hem. Een echte hondenmens, maar ook andere dieren zijn prachtig, en vinden hem prachtig. Zo kan het gebeuren dat een hele kudde koeien naar het hek komt rennen als hij langs loopt. Want samen met Chico (een Australische Herder) loopt hij heel wat door het landschap in Tirol (de plek waar beide wonen).

Chico is overigens een echte Aussie. Wild en soms onstuimig, blaft wat af, en is ontzettend lief en wil altijd dolgraag knuffelen. Niet een hond dus voor een beginnende hondenvriend, maar echt een hond waar wat ervaring voor nodig is.