Disclaimer

Algemeen

Wilhelmus Hengstmengel, hierna te noemen Snuffelsensniffels.nl, verleent u hierbij toegang tot www.Snuffelsensniffels.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Snuffelsensniffels.nlen derden zijn aangeleverd.

Snuffelsensniffels.nlbehoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.Snuffelsensniffels.nlis bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.Snuffelsensniffels.nlaangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Barbecuen.eu.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Snuffelsensniffels.nlen haar licentiegevers.

Kopi ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Barbecuen.eu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.Snuffelsensniffels.nlop te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wilhelmus Hengstmengel heeft een passie dieren, en honden vaak voor hem. Een echte hondenmens, maar ook andere dieren zijn prachtig, en vinden hem prachtig. Zo kan het gebeuren dat een hele kudde koeien naar het hek komt rennen als hij langs loopt. Want samen met Chico (een Australische Herder) loopt hij heel wat door het landschap in Tirol (de plek waar beide wonen).

Chico is overigens een echte Aussie. Wild en soms onstuimig, blaft wat af, en is ontzettend lief en wil altijd dolgraag knuffelen. Niet een hond dus voor een beginnende hondenvriend, maar echt een hond waar wat ervaring voor nodig is.